ปลานิล เชื่อมสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น

ปลานิล เชื่อมสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น

ทันข่าวญี่ปุ่น 21 สิงหาคม 2560

Views : 7033

ปลานิล เป็นปลาน้ำจืดที่อาศัยอยู่ในแม่น้ำไนล์ ทวีปแอฟริกา เข้ามาในประเทศไทยโดยมกุฎราชกุมารอากิฮิโตะ ได้ทรงเลือกลูกพันธ์ปลาแท้ 50 ตัว ส่งมาทูลเกล้าฯถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2508 เนื่องจากทรงทราบว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงกำลังหาพันธ์ปลาที่เลี้ยงง่าย ขยายพันธ์เร็ว และสามารถอยู่ตามแหล่งน้ำธรรมชาติได้ เพื่อแก้ปัญหาประชาชนไทยขาดโปรตีนเนื้อสัตว์ราคาย่อมเยาว์

 


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงทดลองเลี้ยงปลานิลในวังสวนจิตรลดา ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา จากนั้นจึงพระราชทานให้กรมประมงนำไปเลี้ยงตามสถานีทดลอง และแจกจ่ายแก่พสกนิกร และปล่อยลงไว้ตามแหล่งน้ำต่าง ๆ พร้อมกับพระราชทานชื่อว่า "ปลานิล" โดยมีที่มาจากชื่อแม่น้ำไนล์ (Nile) ในทางวิชาการเรียกสายพันธุ์ปลานิลนี้ว่า "ปลานิลสายพันธุ์จิตรลดา"

 

 

ปัจจุบันพบว่าผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงปลานิลในประเทศไทยมีปริมาณสูงมาก เป็นอันดับหนึ่งของสัตว์น้ำจืดที่ได้รับการเพาะเลี้ยง ปลานิลเป็นปลาที่มีราคาไม่สูงมาก จึงมีการบริโภคกันอย่างแพร่หลายทั่วไทย และยังได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆเพื่อส่งออกไปทั่วโลก ทำให้มีรายได้เข้าประเทศอย่างล้นหลาม

 

 

ปลานิลจึงเป็นผลสำเร็จอีกอย่างหนึ่งจากสัมพันธภาพที่แน่นแฟ้นระหว่างสองประเทศและสองพระราชวงศ์ตลอดเวลาที่ผ่านมา

ที่มา: หนังสือ 120 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย-ญี่ปุ่น 2550

ハングリー [Hangurii]

ความหมาย : หิว