ตุ๊กตุ๊ก รถไทยกำเนิดจากญี่ปุ่น !

ตุ๊กตุ๊ก รถไทยกำเนิดจากญี่ปุ่น !

ทันข่าวญี่ปุ่น 24 สิงหาคม 2560

 

รถตุ๊กตุ๊ก หรือสามล้อเครื่อง มีพัฒนาการมาจากการนำตัวถังของรถลากและเครื่องยนต์ของรถจักรยานยนต์มาประกอบรวมกัน นิยมใช้ขนส่งสินค้า

 

ในปี พ.ศ.2477 บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ของญี่ปุ่นนำรถมิเซทเข้ามาในประเทศไทย คนไทยจึงหันมาใช้รถมิเซทเพื่อขนส่งสินค้า บวกกับในช่วงเวลานั้น มีการห้ามรถสามล้อถีบมาวิ่งรับส่งคนและสิ่งของในเขตพระนครอย่างเด็ดขาด ทำให้สามล้อเครื่องยี่ห้อ “ไดฮัทสุ” จึงเข้ามามีบทบาทมากขึ้น จนกระทั่งไดฮัทสุเลิกผลิตรถมิเซท ทำให้ชิ้นส่วนและอะไหล่ที่จะนำมาซ่อมแซมเริ่มหายากขึ้น ช่างชาวไทยจึงหันมาดัดแปลงตัวถังรถตุ๊กตุ๊กเป็นรูปแบบไทยๆ โดยเป็นรถที่หาอะไหล่ซ่อมได้ง่ายขึ้น

 


สามล้อเครื่องยี่ห้อ “ไดฮัทสุ”

 

ปัจจุบันประเทศไทยสามารถผลิตรถตุ๊กตุ๊กได้เอง และส่งออกไปขายยังต่างประเทศ นับได้ว่า เป็นรถที่ถือกำเนิดที่ประเทศญี่ปุ่น แต่มาพัฒนาและเติบโตจนเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในประเทศไทย

 

ที่มา: หนังสือ 120 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย-ญี่ปุ่น 2550

おかず [okazu]

ความหมาย : เครื่องเคียง