ทุนมหาวิทยาลัยโซเฟีย สมัครได้ก่อนเข้าเรียน

ทุนมหาวิทยาลัยโซเฟีย สมัครได้ก่อนเข้าเรียน

ข้อมูลการศึกษาต่อ 25 สิงหาคม 2559

มหาวิทยาลัยโซเฟียได้เข้าร่วมโครงการ Global 30 และมีทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติมากมายเลยค่ะ

ทุนที่จะมาแนะนำในครั้งนี้ก็คือ

Sophia University New Students Scholarships ( ปริญญาตรีและปริญญาโท ) 【สำหรับนักศึกษาต่างชาติ】

เป็นทุนมอบให้กับนักศึกษาใหม่ที่มีผลการเรียนดี แต่มีปัญหาด้านการเงิน
ทุนนี้สามารถสมัครได้พร้อมกับตอนที่สมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยโซเฟีย และสำหรับผู้สมัครเข้าเรียนจากประเทศไทยที่สมัครทุนนี้ จะได้รับสิทธิ์เป็นผู้สมัครทุน Sophia Benefactors’ 
Scholarships (Adachi) ไปด้วยโดยอัตโนมัติ ซึ่งนักศึกษาจะได้รับทุนแค่อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น และหากไม่ประสงค์จะเป็นผู้สมัครทุน Adachi ก็แจ้งตอนที่สมัครได้

ส่วนทุนอื่นๆ จะสมัครได้หลังจากเข้าเรียนแล้วค่ะ

 

ผู้ที่สมัครทุนนี้ได้คือผู้รับการสอบเข้าเรียนทั้งปริญญาตรีและปริญญาโท (หลักสูตรอินเตอร์ฯ) ปีการศึกษา 2017 ในหลักสูตรต่างๆ ต่อไปนี้ :

・ Faculty of Liberal Arts
(คณะศิลปศาสตร์)
・ Faculty of Science and Technology : Green Science and Engineering Course
(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตร Green Science and Engineering)
・ Graduate School of Global Studies : Graduate program in Global Studies
(บัณฑิตวิทยาลัยโลกคดีศึกษา : ปริญญาโทหลักสูตรโลกคดีศึกษา)
・ Graduate School of Global Environmental Studies : International Graduate Course
(บัณฑิตวิทยาลัยสิ่งแวดล้อมโลกศึกษา : หลักสูตรปริญญาโทนานาชาติ)
・ Graduate School of Science and Technology : Graduate program in Green Science and Technology
(บัณฑิตวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : ปริญญาโทหลักสูตร Green Science and Technology)

 

◆ เงินทุนที่มอบให้
-Sophia University New Student Scholarship : จะมีตั้งแต่มูลค่า 1/3 ของค่าเล่าเรียน ไปจนถึงให้เต็มจำนวนในปีแรก
-Sophia University Benefactors' Scholarships (Adachi) : มูลค่าเท่ากับค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน และเงินบำรุงการศึกษา

*ในกรณีของนักศึกษาที่สมัครเข้าคณะศิลปศาสตร์ จำนวนเงินทุนที่จะได้รับต่อเทอมจะเป็นดังนี้
⇒ค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน (16 หน่วยกิต) / ค่าเล่าเรียนครึ่งหนึ่ง (8 หน่วยกิต) / ค่าเล่าเรียน 1/3 (6 หน่วยกิต)

 


◆ หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก : ใช้การประเมินทั่วไป รวมทั้งพิจารณาจากผลการเรียน สถานภาพทางการเงินของครอบครัว และบุคลิกนิสัยส่วนตัว

 

◆ ช่วงเวลารับสมัคร : เหมือนกับวันหมดเขตรับสมัครเข้าศึกษา หากเลยวันหมดเขตแล้วจะไม่รับสมัคร เพราะเอกสารในการสมัครทุนจะถูกส่งมาพร้อมกับการสมัครเข้าเรียน ฉะนั้นหลังจากเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยโซเฟียแล้วจึงไม่สามารถสมัครทุนนี้ได้

 

◆ ระยะเวลาให้ทุน
นักศึกษาที่เข้าเรียนในฤดูใบไม้ผลิ : เม.ย. 2017 - มี.ค. 2018
นักศึกษาที่เข้าเรียนในฤดูใบไม้ร่วง : ก.ย. 2017 - ส.ค. 2018

นั่นคือทุนนี้จะมอบให้แค่ 1 ปีการศึกษา ถ้าอยากได้ทุนต่อก็ต้องสมัครทุนอื่นๆ สำหรับนักศึกษาปัจจุบันนะคะ

 

◆ แบบฟอร์มสมัคร
ขั้นตอนการสมัคร <<มีบอกรายละเอียดการสมัครไว้ครบค่ะ
แบบฟอร์มสมัครทุน

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนนี้ เข้าดูได้ที่ http://www.sophia.ac.jp/eng/financial/scholarships/Scholraship_e0005

สำหรับข้อมูลเรื่องสมัครเข้าเรียนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ดูได้ที่นี่นะคะ http://www.sophia.ac.jp/eng/admissions/info_Intls

 

และถ้าใครสนใจเกี่ยวกับเรื่องทุน สามารถติดต่อได้ที่

Sophia Asean Hub Center
11th Floor, Kasem Utthaynin Building,
Faculty of Political Science, Chulalongkorn University,
Phayathai Rd., Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand

คุณ Pavinee Jannopakarn Tel: 061-737-6270

ที่มา: http://www.sophia.ac.jp/eng/financial/scholarships/Scholraship_e0005

凄い [Sugoi]

ความหมาย : สุดยอด,ยอดเยี่ยม,ว้าว!,ดีเหลือเกิน,น่ากลัว