ทุนการศึกษาสำหรับคนต่างชาติ ของ Tokai University

ทุนการศึกษาสำหรับคนต่างชาติ ของ Tokai University

ข้อมูลการศึกษาต่อ 17 สิงหาคม 2559

 

ทุนการศึกษาสำหรับคนต่างชาติ ของ Tokai University 

   ข้อดีของทุนนี้ก็คือ ไม่ต้องรอลุ้นผลว่าเราจะได้ทุนนั้นหรือไม่ เพียงแต่เป็นนักศึกษาต่างชาติ ก็ได้รับทุนไปเลย ลดค่าเล่าเรียน 20% ทุกคน! โดยไม่ต้องทำการรอผลใด ๆ ทั้งสิ้น แต่ในแต่ละคณะนั้นค่าเล่าเรียนก็อาจจะไม่เท่ากันนะครับ เราสามารถเข้าไปเช็คดูในตารางด้านล่างนี้ได้ว่า คณะที่เราสนใจนั้นค่าเล่าเรียนจะลดเหลืออยู่ที่เท่าไหร่

 

การลดค่าเล่าเรียนในคณะและภาควิชาต่าง ๆ สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ที่ใช้ทุนของตนเอง(ระดับปริญญาตรี)                                                                                                                                          

คณะ

ค่าเล่าเรียนที่ปรับลดแล้ว(ค่าเล่าเรียนปกติ)

อักษรศาสตร์, รัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์, ธุรกิจศึกษา, นิติศาสตร์, ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศ, การท่องเที่ยว, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางทะเล(อารยธรรมทางทะเล), วิทยาศาสตร์และสุขภาพ(สังคมสงเคราะห์)

520,000 เยน

(ปกติ 650,000 เยน)

มนุษยศาสตร์และวัฒนธรรม, วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีและสารสนเทศ, เกษตรศาสตร์, ชีวภาพ, วิศวกรรมอุตสาหการและสงเคราะห์, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางทะเล(ยกเว้นอารยธรรมทางทะเล), วิทยาศาสตร์สุขภาพ(พยาบาล)วิศวกรรมทางการสื่อสารและโทรคมนาคม

588,000 เยน

(ปกติ 735,000 เยน)

พลศึกษาสศาสตร์

560,800 เยน

(ปกติ 701,000 เยน)

*นอกจากค่าเล่าเรียน นักศึกษาต้องชำระค่าบริหารการศึกษา ค่าบำรุงอาคาร ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ (คณะทางสายศิลป์ ปีละประมาณ 570,000 เยน คณะทางสายวิทย์ ปีละประมาณ 620,000 เยน เมื่อเข้าเรียนภาคเรียนแรกต้องชำระค่าแรกเข้า 300,000 เยน)

สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ใช้ทุนของตนเองสามารถสมัครเพื่อขอลดค่าเล่าเรียนได้ 20% ทุกคน

 

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูได้ที่ http://www.u-tokaiasean.com/

หรือโทร 02-661-7161

 

 

 

ที่มา: http://www.u-tokaiasean.com/

試験 [shi-ken]

ความหมาย : ข้อสอบ