Shizuoka University Asia Bridge Program

Shizuoka University Asia Bridge Program

ข้อมูลการศึกษาต่อ 29 มิถุนายน 2559

Shizuoka University Asia Bridge Program

 

เรียนฟรี ด้วยทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยชิซุโอกะ

• การยกเว้นค่าเล่าเรียน และการให้ทุนการศึกษา ABP

• กระบวนการสอบคัดเลือกจะเสร็จสิ้นในประเทศของคุณ

• การเข้าเรียนช่วงเดือนตุลาคมเพื่อเตรียมความพร้อม

• การช่วยด้านฝึกงาน และสมัครงานกับบริษัทต่าง ๆ ของญี่ปุ่น

 

วันนี้ที่ชิซุโอกะ พรุ่งนี้สู่โลกว้าง

หลักสูตรเอเชียบริดจ์(ABP) เป็นหลักสูตรโดดเด่นที่เกิดจากการร่วมมือกันระหว่างบริษัทและมหาวิทยาลัย เพื่อนักศึกษาจากประเทศอินเดีย อินโดนีเซีย ไทย และเวียดนาม ด้วยการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับบริษัทระดับโลกที่ตั้งอยู่ในเมืองชิซุโอกะ หลักสูตรนี้จึงถูกออกแบบมาเพื่อให้การศึกษาแก่ผู้นำระดับโลกทางธุรกิจและสังคมในอนาคต หลักสูตรนี้มุ่งเน้นไปที่การศึกษาเชิงสหวิทยาการที่ครอบคลุม และมีการผสมผสานความเชี่ยวชาณเชิงเทคนิค การดำเนินธุรกิจ การคิดแบบวิทยาศาสตร์ และทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งนักศึกษาสามารถเติบโตไปในฐานะที่เป็นผู้เชื่อมโยงชิซุโอกะเข้ากับประเทศบ้านเกิดของตนเองได้

 

คณะและสาขาวิชาต่าง ๆ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

     - ภาควิชาสังคมและมนุษยวิทยา

     - ภาควิชาภาษาและวรรณคดี

     - ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

     - ภาควิชานิติศาสตร์

คณะครุศาสตร์*(การรับสมัครของคณะครุศาสตร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากมหาวิทยาลัยชิซุโอกะมีการปรับปรังหลักสูตรครั้งล่าสุด หากท่านใดสนใจสมัครเข้าคณะครุศาสตร์ กรุณาอ่านคู่มือการสมัครซึ่งจะโพสต์ไว้ที่เว็ปไซต์ของเรา)

คณะวิทยาศาสตร์

     - ภาควิชาคณิตศาสตร์

     - ภาควิชาฟิสิกส์

     - ภาควิชาเคมี

     - ภาควิชาชีววิทยา

     - ภาควิชาธรณีวิทยา

คณะเกษตรศาสตร์

     - ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติ

     - ภาควิชาชีววิทยาศาสตร์

วิทยาเขตฮามามัตสึ

คณะวิทยาการสารสนเทศ

     - ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

     - ภาควิชาวิทยาการสารสนเทศเชิงพฤติกรรม

     - ภาควิชาสังคมวิทยาเชิงสารสนเทศศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

     - ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

     - ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

     - ภาควิชาอิเล็กทรอนิกส์และวัสดุศาสตร์

     - ภาควิชาเคมีประยุกต์และวิศวกรรมชีวเคมี

     - ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิศวะกรรมระบบ

 

เรียนฟรีด้วยทุนการศึกษา ABP

ABP ให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่นักศึกษาทุกคน นอกจากการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ และค่าแรกเข้าแล้ว ยังรวมไปถึงค่าเล่าเรียนในปีเแรกด้วย การให้ความช่วยเหลือสำหรับปีที่ 2, 3 และ 4 จะครอบคลุมค่าธรรมเนียมและค่าเล่าเรียนถึง 50% หรือ 100% โดยขึ้นอยู่กับการประเมินผลการเรียนรายบุคคลของปีที่ผ่านมา และยังมีเงินช่วยเหลือรายเดือนจาก ABP สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคน หรือนักศึกษาอาจมีโอกาสได้รับการช่วยเหลือทางการเงินจากรัฐบาลหรือองค์กรอื่น ๆ 

 

 

วิธีการสมัคร

การสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรีในโครงการเอเชียบริดจ์ จัดขึ้นที่ประเทศของคุณ ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นระหว่างกระบวนการสมัครรวมทั้งการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ โครงการเอเชียบริดจ์ใช้ผลสอบ EJU เป็นผลสอบมาตรฐานสำหรับการสอบเข้า

ผู้สมัครสอบเข้าโครงการเอเชียบริดจ์ จะต้องได้ผลการทดสอบมาตรฐานตามกำหนด ดังต่อไปนี้*

• EJU (แต่ละคณะต้องการผลสอบในวิชาที่อาจแตกต่างกัน รวมถึงเกณฑ์คะแนนสอบที่แตกต่างกัน ผู้สมัครควรตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวที่เว็บไซด์เราที่ http://www.abp.icsu.shizuoka.ac.jp/ ก่อนลงทะเบียนสอบ EJU)

• ผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ TOEIC หรือ IELTS (ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง)

 

กำหนดการกระบวนการสอบเข้าโครงการเอเชียบริดจ์ ปี ค.ศ.2017

 

ธ.ค.2016 ผู้สมัครยื่นใบสมัครสอบผ่านระบบออนไลน์(ผลสอบ EJU และผลสอบภาษาอังกฤษ) → ม.ค.-ก.พ.2017 การคัดเลือกรอบแรก

→ มี.ค.2017 การสอบสัมภาษณ์รายบุคคล → ต.ค.2017 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเริ่มเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยชิซุโอกะ

 

การศึกษาในชิซุโอกะ

ชิซุโอกะตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างโตเกียวและโอซาก้า เป็นที่ตั้งของภูเขาไฟฟูจิซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่สง่างามของประเทศญี่ปุ่นในฐานะที่เป็นศูนย์รวมของบริษัทระดับนานาชาติมากมาย เช่น ซูซูกิ ยามาฮ่า และฮอนด้า ชิซุโอกะมอบโอกาสทางอาชีพที่ยอดเยี่ยมให้แก่คุณ นอกจากนี้ยังมีชุมชนที่ค่าครองชีพไม่สูง น่าอยู่ และเป็นมิตร โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกเหมือนเช่นในเมืองใหญ่ ๆ

 

ที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมีที่พักราคาถูกสำหรับนักศึกษาต่างชาติทุกคน ค่าเช่ารายเดือนอยู่ที่ประมาณ 20,000 เยน มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในห้องพักทุกห้อง

 

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ http://www.abp.icsu.shizuoka.ac.jp/

หรือดาวโหลดเอกสาร https://drive.google.com/open?id=0B7M2ZBZ71TylWFJsREdkbUxZSUE

ที่มา: http://www.abp.icsu.shizuoka.ac.jp/

旅行 [ryokou]

ความหมาย : ท่องเที่ยว